Reglement criterium 2017

Home Home

Bestuur Bestuur

Clubinfo Clubinfo

Flitsrun Flitsrun

Links Links

Leden Leden

Criterium Criterium

Reglement Reglement

Wedstrijden Wedstrijden

Fotoboek Fotoboek

Forum Forum

Om punten te verzamelen moet men:

 • Aan wedstrijden deelnemen in volledige Demarsin uitrusting.
 • Men moet effectief deelnemen, inschrijven zonder deelname levert geen punten op.
 • De wedstrijdformulieren moeten na elke reeks opgestuurd worden via e-mail, post of afgegeven aan de Fam. Vermaelen of een ander bestuurslid, uiterlijk 3 weken na de laatste wedstrijd van elke reeks. De laatste reeks wedstrijden verwachten we ten laatste op 6 november.

Te verdienen punten:

 • Voor elke wedstrijd worden 50 punten toegekend.
 • Per gelopen kilometer worden 2 punten toegekend
  bv een wedstrijd van 10 km levert 50 +20 =70 punten op.
 • Helpers op het eetfeest krijgen 74 punten.
 • Helpers bij de flitsrun krijgen 74 punten: 50 punten van de wedstrijd + het maximum van de kilometers (24).
 • Enkel wedstrijden die tijdens de jaarlijkse vergadering op de kalender worden vermeld, komen in aanmerking; eventuele uitzonderingen hierop zullen tijdig worden meegedeeld.
 • Er kunnen slechts voor één wedstrijd per dag punten verdiend worden.

Klassementen:

 • Om in aanmerking te komen voor een waardebon op het einde van het criterium, dient men aan minstens 20 wedstrijden deelgenomen te hebben.
 • Wie op het einde van het seizoen het meeste punten heeft verzameld in het algemene klassement, is clubkampioen en ontvangt hiervoor een apart aandenken. Bij gelijke stand wint hij/zij met de meeste gelopen kilometers.

Inschrijvingen:

 • Dit laatste jaar zullen er geen voorinschrijvingen via de club meer zijn

Opmerkingen:

 • Indien bewust verkeerde gegevens worden verstrekt, komt men niet in aanmerking voor een criteriumprijs.
 • Als lopen onmogelijk is wegens kwetsuren of een andere overmacht, zodat men niet aan 20 wedstrijden komt, dient Guy of een bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen, zodat hier op het einde van het seizoen rekening mee kan worden gehouden.
 • Indien gelopen werd in een officiële clubuitrusting (bv Val), mag die wedstrijd niet meetellen voor het criterium.
 • Informatie zal voortaan enkel via elektronische weg worden verdeeld, behalve voor de leden die niet over een e-mailadres beschikken. Deze dienen zich wel tijdig kenbaar te maken.
 • E-mailadres: bestuur@vermaelenprojects.net
 • Documenten in verband met criterium: criterium@vermaelenprojects.net

Het Bestuur.

 

 

 

   
 
© by vermaelenprojects.net / webdesign by Chris en Wendy